คอนแทคเลนส์ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ลดเสี่ยงเชื้อโรค

Author

Categories

Share

คอนแทคเลนส์ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ลดเสี่ยงเชื้อโรค

คอนแทคเลนส์ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ลดเสี่ยงเชื้อโรค
คอนแทคเลนส์ ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติต่างๆ ลดเสี่ยงเชื้อโรค เนื่องจากมีการผลิตคอนแทคเลนส์ ที่มีสีสันหลากหลายและสามารถเพิ่มขนาดของตาดำได้ ทำให้หลายคนโดยเฉพาะสาวๆ หันมาใส่คอนแทคเลนส์ เพื่อความสวยงามมากขึ้น แต่อย่างที่ทราบกันดีว่า คอนแทคเลนส์ไม่ได้มีแค่แบบสีเท่านั้น แต่ยังมีแบบใสสำหรับคนที่มีค่าสายตาสั้น เอียง และยาวอีกด้วย

เลนส์สัมผัส หรือคอนแทคเลนส์ (Contact Lens) คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลีเมอร์ หรือวัสดุอื่น ที่มีลักษณะเป็นแผ่นใช้ครอบบนกระจกตา เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตา หรือใส่เพื่อความสวยงาม และวัตถุประสงค์อื่น

ควรจะต้องได้รับคำแนะนำจากจักษุแพทย์ก่อน ก่อนจะซื้อคอนแทคเลนส์มาใส่นั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบสีหรือแบบใสเพื่อที่จะได้รู้วิธีการใส่ และวิธีการดูแลที่ถูกต้อง เพราะหากเกิดการติดเชื้อขึ้นมาอาจทำให้ตาบอดได้ ดังนั้นจึงต้องระมัดระวัง และศึกษาข้อห้ามข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการใส่คอนแทคเลนส์ให้ดี

ข้อห้ามในการใช้คอนแทคเลนส์

 • ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับบุคคลอื่น
 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์เกินระยะเวลาใช้งานที่กำหนด (นับอายุหลังจากใช้งานครั้งแรก)
 • ห้ามใช้คอนแทคเลนส์ ถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุด หรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้คอนแทคเลนส์

 • การใช้คอนแทคเลนส์ ควรได้รับการสั่งใช้และตรวจ ติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์ หรือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น
 • ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กะพริบตาไม่เต็มที่ ไม่ควรใช้คอนแทคเลนส์
 • ควรใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ที่ใหม่ และเปลี่ยนน้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ทุกครั้งที่ถอด แม้ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ ก็ควรเปลี่ยนน้ำยาใหม่ในตลับทุกวัน
 • ควรเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์ทุกสามเดือน
 • ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์
 • ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์เวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม
 • ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ ขณะอาบน้ำหรือว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
 • หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมากหรือตาแดง ให้หยุดใช้คอนแทคเลนส์ทันที และรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว

เรื่องราว >  สุขภาพ ความสวยความงาม อื่นๆ < ที่คุณไม่ควรพลาด สาระความรู้ต่างๆ

ขอบคุณเรื่องร่าวดีๆ > lasikthai

 

Author

Share