ลาวเตรียมเปิดประเทศ พร้อมเงื่อนไข ฉีดวัคซีนครบโดส เที่ยวได้เลย!

Author

Categories

Share

ลาวเตรียมเปิดประเทศ พร้อมเงื่อนไข ฉีดวัคซีนครบโดส เที่ยวได้เลย!

ลาวเตรียมเปิดประเทศ พร้อมเงื่อนไข ฉีดวัคซีนครบโดส เที่ยวได้เลย! ภาครัฐ และภาคเอกชนลาวมีแผนเตรียมเปิดประเทศในปี 2565  ด้วยโครงการ “เขตท่องเที่ยวสีเขียว (Laos Travel Green Zone)” ซึ่งจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วให้เข้ามาเที่ยวในพื้นที่สีเขียวได้ โดยมีข้อกำหนดว่าพื้นที่นี้จะต้องมีประชากรได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 70-80% ในขณะที่ผู้ให้บริการต่าง ๆ 90-95% ต้องได้รับการฉีดวัคซีนด้วย เพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวเองและของผู้ให้บริการในพื้นที่

ทั้งนี้คาดการณ์ว่าลาวจะเปิดประเทศแบบมีเงื่อนไขได้ในช่วงเดือน ม.ค. 2565 โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องเดินทางโดยเครื่องบิน และจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจเชื้อ และกักตัว

เงื่อนไขของการเข้าเขตท่องเที่ยวสีเขียว Laos Travel Green Zone

 • นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ที่สามารถเข้ามาในเขตท่องเที่ยวสีเขียวได้ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง
 • นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ต้องสมัครบัตรผ่านเขตท่องเที่ยวสีเขียว โดยอัปโหลดข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ทางการ eVisa
 • ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง และต้องตรวจหาเชื้ออีกครั้งเมื่อมาถึง สปป.ลาว
 • ต้องถูกกักตัวตามที่โรงแรมที่กำหนดไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อรอผลตรวจ ถ้าผลเป็นลบ ก็สามารถเข้าไปในเขตท่องเที่ยวสีเขียวได้ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันติดตามข้อมูลกับสแกนรหัสคิวอาร์โค้ดเมื่อเข้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ และแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน ก่อนการเข้าเขตท่องเที่ยวสีเขียว
 • สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยวในเขตท่องเที่ยวสีเขียวของ สปป.ลาว ได้นั้น ครอบคลุมนักท่องเที่ยวทุกสัญชาติที่ได้รับวัคซีนครบโดส โดยผ่านด่านสนามบินสากล ยกเว้นนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่อนุมัติ ก็ต้องขอวีซ่าที่ด่าน

ขั้นตอนการเข้าเขตท่องเที่ยวสีเขียวในลาว

 • ลงทะเบียนบัตรผ่านเขตท่องเที่ยวสีเขียว
 • ลงทะเบียน 7-30 วัน ก่อนการเดินทาง อัปโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีน
 • มีใบยืนยันการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR อย่างน้อย 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง
 • ใบยืนยันการฉีดวัคซีน อย่างน้อย 14 วัน ภาษาอังกฤษ
 • เตรียมค่าใช้จ่ายตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ราว 2,000 บาท หรือจ่ายล่วงหน้าสำหรับการตรวจหาเชื้อกับแล็บที่ได้รับอนุญาติ (www.tourismlaos.org/greenzone)
 • ซื้อประกันภัยจากบริษัท ที่ได้รับอนุญาต หรือเตรียมสำเนาประกันภัยที่มีอยู่แล้ว
 • เด็กอายุ 5-18 ปี ต้องตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยเครื่อง RT-PCR แต่ไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ และฉีดวัคซีน

ติดตามเรื่องราวน่าสนใจเพิ่มเติม howto4you

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :: casinotiktok.com

Author

Share