วิธีการ การดูแลตัวเอง

Author

Categories

Share

  วิธีดูแลตัวเอง
         ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน รวมไปถึงเรื่องสุขภาพ หรือปัญหาชีวิตส่วนตัวของแต่ละคน อาจทำให้คุณเกิดความเครียดและรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขในชีวิตเป็นบางครั้ง ซึ่งความเครียดนั้นอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้
         ยิ่งหากเกิดความเครียดสะสมนาน ๆ แล้ว อาจส่งผลต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย หลาย ๆ คนจึงพยายามสรรหาวิธีคลายเครียดในรูปแบบแตกต่างกันไป โดยบางสิ่งนั้นอาจเริ่มต้นจากการดูแลตัวเอง เพราะถ้าหากเราดูแลตัวเองให้ดี ๆ ก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ง่าย ๆ แล้วค่ะ
         การดูแลตัวเอง (Self-Care) ถือเป็นวิธีที่ทำให้ตัวเองมีความสุขได้ง่ายที่สุด เพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณสามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการและสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง ซึ่งรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต และอารมณ์
         แต่การจะดูแลตัวเองให้ดีนั้น เราควรเรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจความต้องการของตัวเองก่อน ไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางอารมณ์ และทางร่างกาย ซึ่งหากเราเข้าใจความต้องการของตัวเองแล้ว ก็จะสามารถดูแลตัวเองและจัดการกับความเครียดและภาระหน้าที่ต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะ

ติดตามอัพเดทข้อมูลข่าวสารและสาระดีๆเพิ่มเติมต่อได้ที่นี่ >> Howto4you

ติดตาม หนังใหม่ รีวิว

Author

Share