เปิดแล้ว! ภูกระดึง ที่มาพร้อมมาตรการขึ้นภูแบบ New Normal

Author

Categories

Share

เปิดแล้ว! ภูกระดึง ที่มาพร้อมมาตรการขึ้นภูแบบ New Normal

เปิดแล้ว! ภูกระดึง ที่มาพร้อมมาตรการขึ้นภูแบบ New Normal หลังจากสถานการณ์โควิด ทำให้เราห่างหายจากการท่องเที่ยวไปสักพักเลยค่ะ แต่ตอนนี้ ทาง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ประกาศเปิดภูกระดึง 1 ตุลาคม 2564 ให้ไปท่องเที่ยวได้แล้วในช่วงหน้าหนาวนี้ แบบ New Normal มาดู มาตรการ และ ข้อกำหนดต่างๆ ในการขึ้นภูกระดึง กันได้เลยค่ะ

ประกาศ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิด 1 ตุลาคม 2564 นี้ ทั้งการท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานฯ โดยมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส โควิด-19 คือ

มาตรการสำหรับนักท่องเที่ยว

 

1. ผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง และขึ้นเขาเพื่อค้างแรม ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดเลย และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับวัคซีนตามที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด ดังนี้

  • ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 1 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • ฉีดวัคซีน Astra Zeneca 2 เข็ม
  • ฉีดวัคซีน Sinovac 2 เข็ม
  • ฉีดวัคซีนแบบผสม Sinovac เข็มที่ 1 และ Astra Zeneca เข็มที่ 2
  • วัคซีนยี่ห้ออื่นให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
  • ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด Antigen Test Kit หรือ วิธี RT-PCR ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง (3 วัน)

2. นักท่องเที่ยวต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

3. นักท่องเที่ยวที่เข้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องลงทะเบียนเข้าท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติล่วงหน้า 15 วัน ผ่านแอปพลิเคชั่น QueQ หรือลงทะเบียนตามแบบฟอร์มที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนด และลงทะเบียนเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะทุกกรณี โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือไม่ให้ข้อมูลอื่นที่เป็นเท็จเด็ดขาด

4. จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่พื้นที่สามารถรองรับได้ (ในช่วงที่ยังคงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด-19 ซึ่งอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกำหนดขีดความสามารถที่รองรับของพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่ง จำนวน 1,000 คน/วัน หากนักท่องเที่ยวครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ต้องรอให้นักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่ก่อนจึงจะสามารถเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่ได้

5. การเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ให้เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร สำหรับร้านค้าในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง อนุญาตให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ แต่ต้องเว้นระยะห่างสังคม ต้องไม่มีการรวมกลุ่มกันเกินกว่า 5 คน โดยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบเป็นระยะ

6. การทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณด่านตรวจ อาคารต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวใช้บริการห้องน้ำ-ห้องสุขา บ้านพักนักท่องเที่ยว ร้านค้า และบริเวณพื้นที่สัมผัสสูงทุกจุดบริการ รวมถึงการคัดแยกถังขยะสำหรับขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ

7. ในระหว่างท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

>>”}” data-sheets-userformat=”{“2″:769,”3”:{“1″:0},”11″:3,”12″:0}”>ติดตามข้อมูลอัปเดตล่าสุดเพิ่มเติมได้ที่ >>> howto4you

Author

Share